Köszönjük hogy minket válsztottatok!
 
 
 
     
Facebook
Youtube
Instagram
Pinterest

Kategóriák

Babaszafari Outlet áruháza!

Outlet Szafari

Hírességek, Sztárok a Babaszafariban

Hírességek, sztárok a Babaszafariban

Mentés

Mentés

Visszahívást kérek!

Visszahívást kérek!

 

Miért a Babaszafari?

Miért válaszd a Babszafarit?

Kedvezményeink

Babaszafari törzsvásárlói kártya

Babamamatudakozó kedvezményes kártya

 

Nativitas csomag

Felicitas csomag átvevő hely

Játék

Játék a Babaszafarinál

Ajándék ötletek

Ajéndék ötletek a Babaszafaritól

TOP termékek

Fotózz és Nyerj!

Vegyél részt te is a „Fotózz és nyerj!” facebook fotópályázatunkon.

Fedezd fel a Nuvita termékeit a Babaszafari üzleteiben!

Gyere be debreceni vagy szegedi üzletünkbe, fotózkodj egyedül vagy családoddal egy általad kiválasztott Nuvita márkájú termékkel. Küldd el a képet Babaszafari Bababolt Debrecen vagy Szeged Facebook oldalára privát üzenetben.

Mi feltöltjük fotódat a „Fotózz és nyerj! – Nuvita fotópályázat 2019” fotóalbumba.

Gyűjtsd a like-okat, mert az 5 legtöbb kedvelést elérő fotót nyereménnyel jutalmazzuk!

Legyél vicces, művészi vagy akár használj filtert, és te is komoly esélyekkel indulsz a

15.000 Ft értékű Nuvita ajándékcsomagért

vagy a további Nuvita nyereményekért.

A fotópályázat időtartama:

2019. november 18. 09:00 órától - 2019. december 5. 16:00 óráig

gyűjtheted a szavazatokat.

Játssz velünk a facebookon:

Debrecen: https://www.facebook.com/BabaszafariBababoltDebrecen/

Szeged: https://www.facebook.com/BabaszafariBababoltSzeged/

Nuvita

 

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvasd el, és csak akkor vegyél részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetértesz!

 

Játékszabályzat 

Babaszafari Bababolt „Fotózz és nyerj!” megnevezésű Facebook nyereményjáték szabályzata és részvételi feltételi

 

 1. A Játék szervezője 

A Devron Impex Kft.

(Babaszafari Bababolt Szeged facebook és Babaszafari Bababolt Debrecen facebook)

Facebook nyereményjáték (a továbbiakban:”Játék”) szervezője: Devron Impex Kft. (1152 Budapest, Aporháza utca 15., adószám: 14416941-2-42, cg. szám: 01-09-924396; a továbbiakban: "Szervező").

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és adatfeldolgozást, egyéb feladatokat a Devron Impex Kft. (a továbbiakban: "Szervező") végzi. 

2. Részvételi feltételek 

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a Rajongói oldal (jelen játék esetében a Facebook oldal) felületén posztolt feladatot teljesíti (”Poszt”), és elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, törölhető, mert ez befolyásolhatja a játékban való részvételt. 

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozói. 

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép és Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek a cél megvalósításáig. 

2.6. A Szervező a valótlan adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja azokat, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat bármely pontjában megfogalmazott feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata

 • sértheti más szerzői jogait,
 • olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,
 • pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • a Babaszafari brand-re és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,
 • a Devron Impex Kft. versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,
 • bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
 • tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
 • sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést. 

3. A Játék Időtartama 

A Játék 2019.11.18. (hétfő) 09 óra 00 perctől – 2019.12.05. (csütörtök) 16:00-ig tart.

Sorsolás: 2019.12.06. napon

Eredményhirdetés: 2019.12.06. napon Facebook üzenőfali bejegyzés formájában a Babaszafari Bababolt Debrecen és a Babaszafari bababolt Szeged Facebook oldalán. 

4. A Játékmenete 

4.1. Nyertes Pályázatok, Nyeremények

A pályázatban résztvevő fotókat facebook üzenetben kell megküldeni a Babaszafari Bababolt debreceni vagy szegedi üzlet facebook oldalára. Ezután a játék során „Fotózz és nyerj!” című Fotópályázatra (továbbiakban: "Fotópályázat") nevezett képek feltöltésre kerülnek a Babaszafari Bababolt Debrecen és Babaszafari Bababolt Szeged Facebook oldalán, „Fotózz és nyerj! – Nuvita fotópályázat 2019” fotóalbumba. 

4.1. a) A Fotópályázatban résztvevő játékosok közül a 11.05 (csütörtök) 16:00 óráig legtöbb 5 kedvelést (like-ot) kapott kép nyer.

A szavazás lezárásakor a Szervező a Babaszafari bababolt Debrecen és a Babaszafari Bababolt Szeged facebook oldalakon egy posztban értesíti a résztvevőket a játék a nyerteseiről. A feltöltött képek alatti kedvelésekről (like-okról) a Lebonyolító képernyőmentést készít, ezzel meghatározva az érvényes közönségszavazatok számát. A szavazás lezárása után érkező kedvelések már nem számítanak érvényes szavazatnak. 

4.1. b) Az 5 legtöbb kedvelést kapott fotókat feltöltő nyertesek nyereményben részesülnek. 

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között facebook oldalanként összesen 5-5 db nyertest díjaz. Egy Játékos csak egy nyereményre jogosult. 

4.3. Nyeremény: 

 • A legtöbb kedvelést kapott kép készítője számára a fődíj: 1 db 15.000 Ft értékű Nuvita ajándékcsomag.
 • A 2. legtöbb kedvelést kapott kép készítője számára: 1 db Nuvita termék 3.000 Ft értékben
 • A 3., 4. és 5. legtöbb kedvelést kapott kép készítője számára: 1-1 db Nuvita termék 1.000 Ft értékben

A Nyeremény a Babaszafari Bababolt debreceni illetve szegedi (attól függően, hogy melyik facebook oldalon játszott) üzletében vehető át.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának. 

4.4. A Nyeremény készpénzre nem váltható át. 

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása 

5.1. A Szervező a Játék eredményét a 3. pontban írtak szerint a Rajongói oldalon bejegyzésben közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. 

5.2. A nyertesekkel a Szervező Facebook üzenetben („Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. 

5.3. A Nyertes a megadott átvételi időpontot követő, legkésőbb 10 munkanapon belül köteles nyereményét az előre egyeztetett feltételek szerint átvenni, valamint az átvétel során köteles személyi igazolványával igazolni magát és megadni a 7. pontban meghatározott adatokat az átadás-átvételi dokumentum kitöltése érdekében. 

5.4. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy a Nyertes az átvétel során nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni magát, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen, ha nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

6. Adózás, költségek

A nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és jogi kötelezettséget a Szervező végzi és teljesíti, az adózási kötelezettség a Szervezőt terheli. 

7. Adatvédelem, Személyiségi jogok 

7.1. Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájárulás, azaz a Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. 

A kezelt adatok köre: Facebookon megjelenített név és Facebook ID, nyertesség esetén a teljes név, telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány szám.

Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes beazonosítása, nyeremény átadásának egyeztetése, valamint a Nyertes nevének - kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban – az eredményhirdetésre készített Facebook bejegyzésben való közzététele.

Az adatkezelés időtartama: A Nyeremény átadásának időpontjáig 

7.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: kizárólag Nyertes Játékos esetén: név, születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele. Amennyiben a nyereményt meghatalmazott veszi át, a meghatalmazott: neve, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele, a tanúk meghatalmazáson feltüntetett adatai, így neve, személyi igazolványának száma, lakcíme

Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvényv.) 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az adatokat. Nyertes Játékos ezen adatokat a nyeremény átvétele során az átadás-átvételi dokumentumon adja meg.

Az adatkezelés időtartama: 8 év 

7.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog.

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

8. Vegyes rendelkezések 

8.1. A Játékos a Játékban való részvételével elfogadja, hogy a nyereménye átvételéről fényképes felvétel készülhet a Szervező részére, és feltétel nélkül beleegyezik, hogy a Szervező ezt kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza saját online felületein, mint saját weboldalán (www.babaszafari.hu) és hivatalos Facebook oldalain: https://www.facebook.com/BabaszafariBababoltSzeged/

https://www.facebook.com/BabaszafariBababoltDebrecen/ 

8.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írása) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. 

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

2019.11.16.

Devron Impex Kft.

Szervező

 

Baby Design EspiroBomikoChipolino

LorelliBertoniBaby CareConcord márka

BobobabyNuvitaMunchkin

KlupsNosibooMarkasLindam

BamBamAngelCareTommee TippeeChicco

AdamoBabyOnoScampLansinoh

AventGabelizHIPPMAM

ClevamamaJanaManducaAlpine

MyBBPrintKecskemétiSkip HopMaxi-Cosi

DisneyNanduEdz KidzTickless

YVolutionSchleichPlay&goBullyland

LorelliToysLorelliZooBellelli

 

Szűrés

Márka
Korcsoport
Ár

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Vásárló belépés

Köszönjük, hogy minket választottatok

 

Kismamák ajánlásával 

Facebook like

Segítünk!

Gyakran ismételt kérdések

írj nekünk

Ország Boltja

Ország Boltja 2017

Témáink

Kelengye lista

Rólunk írták

 

Videóink

Fotóink


Cikkeink

Online letölthető katalógusok

Online letölthető katalógusok

Tanúsítvány

SSL Certificate

Látogató számláló

9
5
1
9
3
6
7