Köszönjük hogy minket válsztottatok!
 
 
 
     
Facebook
Youtube
Instagram
Pinterest

Kategóriák

Babaszafari Outlet áruháza!

Outlet Szafari

Hírességek, Sztárok a Babaszafariban

Hírességek, sztárok a Babaszafariban

Mentés

Mentés

Visszahívást kérek!

Visszahívást kérek!

 

Miért a Babaszafari?

Miért válaszd a Babszafarit?

Kedvezményeink

Babaszafari törzsvásárlói kártya

Babamamatudakozó kedvezményes kártya

 

Nativitas csomag

Felicitas csomag átvevő hely

Játék

Játék a Babaszafarinál

Ajándék ötletek

Ajéndék ötletek a Babaszafaritól

TOP termékek

Nyerj Édes Emléket

 

Vásárolj legalább 15.000 Ft-ért,

és nyerj egy baba-mama, kismama vagy babafotózást! 

Vásárolj budapesti, debreceni vagy szegedi üzletünkben, töltsd ki a nyereményjáték szelvényét, és nyerj egy Édes Emlék fotózást Beznoszka Zsuzsival.

https://www.edesemlek.hu/

 

Érvényes 2020.06.01-től.

 

Növelheted esélyeidet, hiszen minden 15.000 Ft feletti vásárlással lehetőséged van

játszani, így egy személy több alkalommal is részt vehet a sorsoláson, melyen nyerhetsz egy

baba-mama, kismama, vagy babafotózást!

 

Mindegyik üzletünkben kisorsolunk egy nyertest, összesen 3 fotózást!

 

A nyereményjáték időtartama üzleteinkben:

június 01. - 2020. június 30.

 

Üzleteink címe:

Budapest, XIII. kerület, Váci út 95.

Debrecen, Piac utca 81.

Szeged, Kisteleki Ede utca 12.

 

 

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvasd el, és csak akkor vegyél részt a

játékban, ha az itt leírtakkal egyetértesz!

 

Játékszabályzat

Babaszafari Bababolt „Nyerj Édes Emléket” megnevezésű nyereményjáték

szabályzata és részvételi feltételei:

 

A Játék szervezője 

A Devron Impex Kft.
A nyereményjáték (a továbbiakban:”Játék”) szervezője: Devron Impex Kft. (1152 Budapest, Aporháza utca 15., adószám: 14416941-2-42, cg. szám: 01-09-924396; a továbbiakban: "Szervező").
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és adatfeldolgozást, egyéb feladatokat a Devron Impex Kft. (a továbbiakban: "Szervező") végzi. 

Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a Weboldal (jelen játék esetében a www.babaszafari.hu oldal) felületén megjelölt feltételeket teljesíti, és elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), feltételt, és hozzájárul a ”Nyerj Édes Emléket adatlap” (”Adatlap”)kitöltésével a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (Név, Cím, Telefonszám, Nyugtaszám) Játékkal összefüggő, a 7. pontban leírtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Nyereményjáték”). 

2.2. A blokkal az üzlet elhagyása előtt van lehetőség játszani, azt követően nincsen.
2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozói.
2.4. A Játékosok az Adatlap kitöltésekor megadott adatok alapján kerülnek azonosításra (Név, Cím, Telefonszám, Nyugtaszám). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.5. Azok az Adatlapok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
2.6. A Szervező a valótlan adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
2.7. Az Adatlap kitöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.8. Az adatlapokat a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja azokat, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat bármely pontjában megfogalmazott feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

A Játék Időtartama

A Játék 2020.06.01.-től (hétfő) – 2020.06.30.-ig (kedd) tart üzleteinkben. Sorsolás: 2020.07.01. napon
Eredményhirdetés: 2020.07.01. napon a babaszafari.hu/nyertesek oldalon.

A Játékmenete 

4.1. Nyertes adatlapok, Nyeremények
A pályázatban résztvevő adatlap a vásárlást követően a helyszínen töltendőek ki, és munkatársaink ellenőriznek. 

4.2. Szervező az érvényes Adatlapokat benyújtó Játékosok között üzletenként 1 db nyertest díjaz. Egy Játékos csak egy nyereményre jogosult.
4.3. Nyeremény:
A Nyeremény a Babaszafari Bababolt üzleteiben (attól függően, hogy melyikben játszott) vehető át.
A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.
4.4. A Nyeremény készpénzre nem váltható át. 

Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1. A Szervező a Játék eredményét a 3. pontban leírtak szerint saját weboldalán közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, valamint a webshopban történő vásárlással hozzájárul.
5.2. A nyertesekkel a Szervező telefonon („Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.
A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolni a nyeremény átvételi helyének közvetlen telefonszámán, vagy személyesen az adott üzletben.
Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
5.3. A Nyertes a megadott átvételi időpontot követő, legkésőbb 10 munkanapon belül köteles nyereményét az előre egyeztetett feltételek szerint átvenni, valamint az átvétel során köteles személyi igazolványával igazolni magát és megadni a 7. pontban meghatározott adatokat az átadás-átvételi dokumentum kitöltése érdekében.
5.4. A Szervező kizárja a Játékból azt az Adatlapot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Adatlapon, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy a Nyertes az átvétel során nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni magát, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen, ha nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

Adózás, költségek

A nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és jogi kötelezettséget a Szervező végzi és teljesíti, az adózási kötelezettség a Szervezőt terheli. 

Adatvédelem, Személyiségi jogok

7.1. Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájárulás, azaz a Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre: Személyi igazolványon szereplő név, Lakcímkártyán szereplő cím, telefonszám és nyugtaszám, nyertesség esetén a teljes név, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám.
Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes beazonosítása, nyeremény átadásának egyeztetése, valamint a Nyertes nevének - kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban – eredményhirdetésre készített webes aloldal bejegyzésben való közzététele.
Az adatkezelés időtartama: A Nyeremény átadásának időpontjáig.
7.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
A kezelt adatok köre: kizárólag Nyertes Játékos esetén: név, születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele. Amennyiben a nyereményt meghatalmazott veszi át, a meghatalmazott: neve, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele, a tanúk meghatalmazáson feltüntetett adatai, így neve, személyi igazolványának száma, lakcíme
Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvényv.) 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az adatokat. Nyertes Játékos ezen adatokat a nyeremény átvétele során az átadás-átvételi dokumentumon adja meg.
Az adatkezelés időtartama: 8 év
7.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik.
A Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog.
7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

Vegyes rendelkezések

8.1. A Játékos a Játékban való részvételével elfogadja, hogy a nyereménye átvételéről fényképes felvétel készülhet a Szervező részére, és feltétel nélkül beleegyezik, hogy a Szervező ezt kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza saját online felületein, mint saját weboldalán (www.babaszafari.hu) és hivatalos Facebook oldalain:
https://www.facebook.com/Babaszafari.Bababolt/
https://www.facebook.com/BabaszafariBababoltSzeged/
https://www.facebook.com/BabaszafariBababoltDebrecen/
8.2. Az Adatlapok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
8.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
2020.06.01.

Devron Impex Kft.
Szervező

 

Baby Design EspiroBomikoChipolino

LorelliBertoniBaby CareConcord márka

BobobabyNuvitaMunchkin

KlupsNosibooMarkasLindam

BamBamAngelCareTommee TippeeChicco

AdamoBabyOnoScampLansinoh

AventGabelizHIPPMAM

ClevamamaJanaManducaAlpine

MyBBPrintKecskemétiSkip HopMaxi-Cosi

DisneyNanduEdz KidzTickless

YVolutionSchleichPlay&goBullyland

LorelliToysLorelliZooBellelli

 

Szűrés

Márka
Korcsoport
Ár

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Vásárló belépés

Köszönjük, hogy minket választottatok

 

Kismamák ajánlásával 

Facebook like

Segítünk!

Gyakran ismételt kérdések

írj nekünk

Ország Boltja

Ország Boltja 2017

Témáink

Kelengye lista

Rólunk írták

 

Videóink

Fotóink


Cikkeink

Online letölthető katalógusok

Online letölthető katalógusok

Tanúsítvány

SSL Certificate

Látogató számláló

9
4
9
9
6
9
9